Managers

Een manager ondersteunt en optimaliseert de clubwerking op bestuurlijk en beleidsmatig niveau. Binnen het team van Sportwerk kan je een beroep doen op volgend type managers:

 1. Verenigingsmanager
  Optimaliseert het functioneren van een sportclub
  Lees meer
 2. Procesmanager
  Brengt sportclubs bij elkaar om samen hun werking te versterken en te optimaliseren.
  Lees meer
 3. Beleidsmedewerker
  Ondersteunt een sportdienst bij beleidskeuzes en -initiatieven m.b.t sportclubs
  Lees meer

1. Verenigingsmanager

Wat doet een verenigingsmanager?

Een verenigingsmanager begeleidt sportclubs in hun professionaliseringsproces. De manager helpt bestuursleden en vrijwilligers in de uitbouw van hun club door procedures en systemen te implementeren die het reilen en zeilen van de club vergemakkelijken.

Concreet kan een verenigingsmanager je club helpen met:

 • Ontwikkeling van een beleidsplan in samenspraak met het bestuur;
 • Opvolging en evaluatie van het beleidsplan a.d.h.v. de specifieke clubnoden;
 • Integratie van een kansarmenbeleid;
 • Uitrollen van een structureel vrijwilligersbeleid en dus op zoek gaan naar enthousiaste vrijwilligers voor o.a. het bestuur, ouderraad, commissie sponsoring, ...;
 • Ontwikkeling en implementatie van een gestructureerde en optimale communicatiestructuur;
kerntaken verenigingsmanger
Bekijk hier wat de komst van verenigingsmanager Karen betekende voor de Koninklijke Turnkring Aalst

2. Procesmanager

Wat doet een procesmanager?

Een procesmanager gaat vanuit een faciliterende, regisserende en motiverende rol aan het werk met verschillende sportclubs. Vanuit vertrouwen en samenhorigheid begeleidt een procesmanager de weg naar samenwerking. Samen gaan ze op zoek naar gezamenlijke uitdagingen en doelstellingen. Er wordt gekeken waar en hoe samenwerking interessant en mogelijk is. Onder het motto ‘samen zijn we sterker’ versterken en optimaliseren we tezamen de werking van de clubs. De procesmanager neemt hierin een begeleidende rol.

Concreet kan een procesmanager je club helpen met:

 • Vertrouwen en samenhorigheid creëren en opbouwen tussen de verschillende sportclubs
 • Draagvlak en verbondenheid creëren binnen de sportclubs
 • Gezamenlijke missie/visie en doelstellingen bepalen i.s.m. met sportclubs
 • Vertalen van doelstellingen naar concrete acties
 • Opvolging en evaluatie van gemeenschappelijke doelen en acties a.d.h.v. de specifieke clubnoden
 • I.s.m. de sportclubs op zoek gaan naar interne of externe expertise om de concrete acties uit te werken
Kerntaken procesmanager3

3. Beleidsmedewerker

Wat doet een beleidsmedewerker?

Een beleidsmedewerker denkt samen met een sportdienst na over beleidsinitiatieven en draagt bij aan het schrijven en implementeren ervan. Tevens biedt de medewerker hulp bij het ondersteunen van initiatieven gericht op clubs die binnen het toepassingsgebied vallen

Concreet kan een beleidsmedewerker je club helpen met:

 • Ontwikkeling van een beleidsplan & beleidsinitiatieven in samenwerking de sportdienst
 • Opvolging en evaluatie van het beleidsplan/beleidsinitiatief
 • Opbouw expertise rond administratieve, bestuurlijke en beleidsmatige sportclubondersteuning & omzetten in effectieve acties en producten
 • Analyse van administratieve verplichtingen voor clubs, opgelegd door de sportdienst
 • Analyse van documenten en cijfermateriaal en deze omzetten in besluiten
Kerntaken Beleidsmedewerker

Waarvoor wordt de manager niet ingezet:

Betty Autrique – Voorzitter Beerschot Atletiek

Betty Autrique

“Door de inzet van de verenigingsmanager zijn de taken die bij de vrijwilligers lagen nu beter gecoördineerd, en de voorzitter werd van een aantal taken ontlast. Zo zorgde hij voor kwalitatieve vooruitgang.”

“Door samen te werken met alle instanties rond het Kiel, leerde men Beerschot Atletiek beter kennen met als gevolg een betere onderlinge samenwerking. Dankzij het invoeren van bepaalde procedures krijgt de sportclub het werk efficiënter verzet.”

“Het bestaande beleidsplan werd samen geëvalueerd en bijgestuurd.”

“Als club waren en zijn wij enorm begaan met het sociaal-maatschappelijke. Het was dan ook een meerwaarde dat onze verenigingsmanager hier ook de nodige feeling voor had, en hier op inspeelde met zijn aanpak van ons kansarmenbeleid.”

Betty Autrique
Voorzitter Beerschot Atletiek

Kristof Van de Velde – Verenigingsmanager Beerschot Atletiek

Kristof

‘Toen ik afstudeerde als Master LO wist ik meteen dat ik de kracht van sport wilde koppelen aan een sociaal-maatschappelijk engagement. Het is onwaarschijnlijk welke impact sport heeft op het integreren van kwetsbare groepen en op het dichter bij elkaar brengen van mensen. Gelukkig heeft  Sportwerk Vlaanderen dat in samenwerking met de Stad Antwerpen ook ingezien en wordt er meer op ingezet. Dankzij hen kan ik dit nu realiseren.’

‘Ik ben terecht gekomen in een warme club waar ik één van mijn levensdoelstellingen kan realiseren, namelijk via de kracht van sport kwetsbare groepen de kansen geven die ze elders niet krijgen. Ik ben een sportdier in hart en nieren en ben enorm verheugd dat ik mijn passie kan gebruiken in een professionele context. Het takenpakket is zeer gevarieerd waardoor ik voortdurend de nodige uitdagingen ervaar.’

 ‘Een vzw zoals Beerschot Atletiek doet uitsluitend beroep op vrijwilligers. Zij hebben niet altijd de nodige tijd en ervaring om bepaalde initiatieven uit te werken. Een professional kan voor de club het ideale duwtje in de rug betekenen om clubmedewerkers op weg te zetten een duurzame werking uit te bouwen. Het is hierbij belangrijk om zaken samen uit te voeren zodat de continuïteit verzekerd is.’

‘Ik was één van de eerste Verenigingsmanagers die via Sportwerk Vlaanderen werd ingeschakeld. Terwijl Sportwerk initieel diende voor de administratieve afhandeling van mijn functie, heb ik de organisatie zien groeien tot een expertisecentrum die zowel de professionele ondersteuners als de sportclubs kan bijstaan bij het versterken van de werking.

Kristof Van de Velde
Verenigingsmanager Beerschot Atletiek

Nog vragen? Stel hier je vraag

Contactformulier
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.