Diensten voor federaties

In haar decreet aanvaardt Sport Vlaanderen uitdrukkelijk de samenwerking met Sportwerk als tewerkstellingspartner. Voor bepaalde beleidsfocussen kunnen de facturen van Sportwerk opgenomen worden als subsidieerbare kost (bvb onder dienstverhuringskosten).

Beleidsfocus sportkampen

Wat kunnen we voor jullie federatie betekenen?

Gekwalificeerde sportlesgevers

trainer

We beschikken over een poule van gekwalificeerde sportlesgevers voor jullie sportkamp.

Sportpakketten

Sportpakketten

We kunnen zorgen voor een hippe en innovatieve sportbeleving van jullie basisopdrachten via onze sportpakketten.

Kant-en-klaar aanbod

Kant en klaar aanbod

We hebben een kant- en klaar aanbod voor een leuke invulling (van een deel) van jullie sportkamp.

Beleidsfocus jeugdsport

Wat kunnen we voor jullie federatie betekenen?

Projectcoördinator jeugdsport

jeugsportcoördinator

We gaan samen met jou binnen onze poule van coördinatoren op zoek naar een projectcoördinator voor het realiseren van jullie jeugdsportproject.

Tewerkstellingspartner

Tewerkstellingspartner

We zijn dé partner in tewerkstelling voor kwalitatieve jeugdsportbegeleiding. Samen zoeken we voor jouw situatie de beste manier van verlonen.

Beleidsfocus innovatie en kansengroepen

Wat kunnen we voor jullie federatie betekenen?

Sportpakketten innovatie

Sportpakketten

We kunnen zorgen voor een hippe en innovatieve sportbeleving van jullie basisopdrachten via onze sportpakketten.

Projectmedewerker kansengroepen

Projectmedewerker kansengroepen

Een projectmedewerker kansengroepen staat in voor het afstemmen van het sportaanbod en de organisatie van de sporttak op noden en behoeften van personen uit kansengroepen.

Business developer innovatie

Business developer innovatie

Een business developer innovatie helpt met het realiseren van initiatieven die origineel en vernieuwend zijn binnen jouw federatie.

Beleidsfocus rationalisatie

Wat kunnen we voor jullie federatie betekenen?

Procesmanager rationalisatie

Projectcoördinator rationalisatie

Een procesmanager rationalisatie begeleidt het proces van samenwerking of fusie tussen Vlaamse sportfederaties

Beleidsfocus professionalisering sportkaderopleidingen

Voorlopig beschikken we nog niet over een aanbod voor deze beleidsfocus.