Professionaliseer je sportclub

Ondervind je als club uitdagingen bij het vinden en bijscholen van geschikte trainers?
Kan de communicatie van je sportvereniging beter en professioneler?
Moeite om je vrijwilligers voldoende te betrekken bij je clubbeleid?
Of heb je het moeilijk om als club rond te komen?

Het aanpakken van deze uitdagingen is ook een vorm van professionalisering. Het woord is dus minder geladen dan dat het op het eerste zicht lijkt. Ontdek hier de verschillende mogelijkheden om de uitdagingen aan te pakken.

Wat verstaat Sportwerk over professionalisering?

"Professionalisering is het versterken en optimaliseren van de werking van sportclubs door het verhogen van het beleidsvoerend en sporttechnisch vermogen binnen de sportclubs."

En dit kan op verschillende manieren:

  1. Enerzijds zijn er de vrijwilligers binnen de club die zichzelf bijscholen in hoe ze hun club voortdurend kunnen versterken en optimaliseren. Hierdoor komt er, o.a. via tips en tricks, steeds meer kennis en knowhow bij deze vrijwilligers te liggen. M.a.w. professionaliseren de vrijwilligers zichzelf.
  2. Clubs lopen constant tegen uitdagingen en drempels Ze ervaren dat ze het op een andere, meer professionele manier moeten aanpakken, vertrekkende vanuit een langetermijnvisie. De clubwerking leiden vanuit een duidelijke structuur met afgebakende taken en verantwoordelijkheden. Project- en procesmatig te werk gaan. Stakeholders betrekken bij de hele clubwerking. Dit om de kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de leden van de sportclubs te verbeteren.
  3. Een derde manier om professionalisering te zien is door te werken met professionele medewerkers. Professionals die tewerkgesteld worden binnen de club om de club te ondersteunen in hun optimalisatieproces. Deze professionals versterken de werking van de club en verhogen de kennis en knowhow van de vrijwilligers. Zo helpen ze mee aan de professionalisering van de clubwerking, op beleidsmatig en sporttechnisch vlak, en van de vrijwilligers.

Vanuit Sportwerk geloven we dat tewerkstelling (3) een cruciale rol kan spelen in het professionaliseringsproces 1 en 2 van jouw club.

VOOR WIE?

Zie je dat de populatie van je club steeds grijzer wordt en dat je het moeilijk krijgt om jonge trainers te vinden?
Ben je betrokken in een fusie-operatie van clubs en ben je nog zoekend naar de gepaste organisatiestructuur?
Heb je moeite met de communicatie van je club nu het ledenaantal plots verdubbeld is nadat de club in je naburige gemeente ermee gestopt is?
Wordt het steeds moeilijker om je vrijwilligers aan jou te binden, zeker nu de vrijwilligersvergoeding onder druk staat?

Voor elke Vlaamse sportclub heeft Sportwerk wel een vorm van ondersteuning.

Maar ook overheden en federaties hebben hun rol te spelen in de professionalisering van sportclubs. We gaan graag met hen in gesprek, inspireren met testimonials uit binnen- en buitenland en helpen op die manier om een performant lokaal sportbeleid op te zetten.

Diensten

Sportclubondersteuning is het versterken en optimaliseren van de werking van sportclubs. Dit kan zowel sporttechnisch als beleidsmatig.

1. Sporttechnische ondersteuning

Trainer

trainer

Gediplomeerden (LO – VTS-diploma) die de sporttechnische vaardigheden van leden verbeteren en versterken.​

Jeugdsportcoördinator

jeugsportcoördinator

Ondersteunt de sporttechnische werking van de club bij de uitbouw van een structurele, gediplomeerde en kwalitatieve trainerspool.

2. Beleidsmatige ondersteuning

Administratief ondersteuner

Administratie

Verlicht de werkdruk bij de bestuursleden door het uitvoeren van administratieve taken.

Coördinator

Coördinator

Ondersteunt de bestuursleden en vrijwilligers binnen de club door het coördineren van specifieke projecten.

Manager

Manager

Ondersteunt de bestuursleden bij het optimaliseren en functioneren van de clubwerking op bestuurlijk en beleidsmatig niveau.

Zelf tewerkstellen?

Is je club of federatie klaar om zelf iemand tewerk te stellen? Super! Neem zeker een kijkje op onze pagina voor meer informatie. Zo zie je niets over het hoofd en weet je wat er te wachten staat.

Tarieven

Bekijk deze pagina om een overzicht te krijgen van de tarieven, voorwaarden en eventuele kortingen.

Contact

Wil je een gesprek over professionalisering van je sportclub, neem dan contact op met Stijn, Business Developer Clubs bij Sportwerk.

Stijn Van Gestel / Business Developer Clubs
stijn.van.gestel@sportwerk.be / +32 474 21 85 39

Stijn Van Gestel